Χρήση διαδικτύου για διδασκαλία από τους καθηγητές φυσικών επιστημών έχει κλείσει